top of page
Zoeken
  • Evelien

Beleidsgesprek over besteedbaar inkomen

Maandag 27 november vond een langverwacht gesprek plaats: het beleidsgesprek over toetsen op besteedbaar inkomen. Samen met ambtenaren van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen & ambtenaren van het Buurtteam, ging de NoordAs in gesprek over de mogelijkheden.


En dat was een productief gesprek! Het is duidelijk dat iedereen er op de een of andere manier mee aan de slag wil om het idee van toetsen op besteedbaar inkomen uit te werken. Maar hoe, en voor wie? Hieronder de belangrijkste punten.


  • Er is veel interesse & wil vanuit alle partijen om te kijken naar mogelijkheden voor toetsen op besteedbaar inkomen, maar alleen voor de groep die nu buiten de regelingen valt

  • Belangrijke groepen mensen die onder de toetsing op besteedbaar inkomen zouden vallen zijn (o.a.): zelfstandig ondernemers, mensen met een koophuis, werkende armen

  • Om te achterhalen voor wie deze methode geschikt zou zijn, moet worden gekeken naar hoe veel afwijzingen er zijn voor de armoederegelingen in Amsterdam én de redenen ervoor (die worden beide bijgehouden)

  • Belangrijk is dat er niet nóg een ingewikkelde uitzonderingsregeling bij moet komen, maar er iets makkelijker moet worden gemaakt

  • Voor het toetsen op besteedbaar inkomen zou geen strakke norm moeten worden gehanteerd, maar gekeken moeten worden naar signalen aan de hand waarvan maatwerk wordt toegepast

  • Kansen voor de uitvoering zijn:

- Aanvragers (buurtteammedewerkers / intermediairs) mogelijkheid geven om

uitleg te geven over bijzondere omstandigheden wanneer het bruto inkomen te

hoog is, zodat beoordeelaars bij voorzieningen meer context hebben om een

beoordeling te maken;

- Pilot ‘gewoon toekennen', waarin BT medewerkers kunnen aangeven of zij

denken dat de regelingen nodig zijn, en elke officiële aanvraag wordt

goedgekeurd

- Uitbreiding van én meer aandacht voor de hardheidsclausule, waarbij dus

uitzonderingen kunnen worden gemaakt op basis van de inschatting van de

aanvrager


23 weergaven

Comments


bottom of page