top of page
Zoeken
  • Evelien

Agenda Bestaanszekerheid & De NoordAs


De aanhouder wint?! Een paar jaar geleden hadden we soms nog het gevoel soms in de lege ruimte te schreeuwen over het belang van toetsen op besteedbaar inkomen. Maar de afgelopen tijd zijn we in een stroomversnelling terechtgekomen. Het manifest is op veel plekken opgepakt, en wordt nu ook genoemd in de nieuw gepubliceerde Agenda Bestaanszekerheid van de gemeente Amsterdam.


De hele agenda kun je lezen in het bestand onderaan de pagina. Hier alvast de highlights.


Bij het eerste uitgangspunt, Uitgaan van vertrouwen en verruimen regels en beleid, staat:


"De NoordAs heeft onlangs een manifest gepubliceerd voor toetsen op besteedbaar inkomen. Daarin roept het de gemeente op om een toetsingsroute toe te voegen voor mensen die aangeven dat ze door onvermijdbare hoge kosten niet rond kunnen komen. Ook zij moeten volgens De NoordAs recht hebben op voorzieningen. We nemen deze oproep ter harte en zullen in de komende periode verkennen op welke manier en voor wie het mogelijk en noodzakelijk is om toetsing op besteedbaar inkomen in te zetten. Ook gaan we onderzoeken in hoeverre er sprake is van een armoedeval bij verschillende Amsterdamse huishoudtypen en wat mogelijke oorzaken en oplossingsrichtingen hierbij zijn."


En bij concrete acties:


"Verkennen van de mogelijkheden van toetsing op besteedbaar inkomen. | Door onvermijdbare hoge kosten hebben sommige mensen, hoewel ze een inkomen boven de minima-norm hebben, te weinig middelen om fatsoenlijk rond te komen. Aansluitend op het manifest over toetsing op besteedbaar inkomen van de NoordAs gaan we verkennen op welke manier en voor wie deze methodiek uitkomst kan bieden."
Agenda bestaanszekerheid voor iedereen november2023
.pdf
Download PDF • 7.58MB

22 weergaven

Kommentare


bottom of page