top of page
Zoeken
  • Evelien

Werkgroep Mobiliteit spreekt in bij commissie OZA!

Sinds oktober is de Werkgroep Mobiliteit van de NoordAs bezig met het in kaart brengen van de problemen rondom AOV taxibedrijf RMC. Dit is het aangewezen taxibedrijf in Amsterdam voor mensen die niet met het 'gewone' openbaar vervoer kunnen reizen, en afhankelijk zijn van de gemeente om te reizen.


Het probleem: mensen weten niet meer of je nu nog wel of niet naar het ziekenhuis gebracht mag worden. Dit blijkt ook uit het verhaal van Tineke. Je mag RMC gebruiken om bij iemand op bezoek te gaan in het ziekenhuis, en je mag RMC gebruiken om een vriend op te zoeken die tegenover het ziekenhuis woont. Maar heb je zélf een afspraak in het ziekenhuis? Dan heb je pech. Althans, zo lijkt het sinds de zomer te zijn voor klanten van RMC. Door alle tegenstrijdige informatie van de WMO helpdesk, de klantenservice van het RMC en de zorgverzekeringsmaatschappijen zien mensen de bomen het bos niet meer. Klanten krijgen zelfs de tip om over hun afspraak te liegen om maar in het ziekenhuis te kunnen komen.


Ik sprak zomaar een RMC bestuurder aan, en ik vroeg: hoe zit dat nou met dat ziekenvervoer? Toen zei hij: "ja meneer, je kunt eigenlijk het beste zeggen dat je op bezoek gaat." Het AOV loopt op rolletjes, maar je moet wel een goede smoes hebben. - Co

Dat is de omgekeerde wereld. Mensen die al geldzorgen en gezondheidszorgen aan hun hoofd hebben, kunnen en mogen de stress over hoe je naar het ziekenhuis komt (en er zelfs over moeten liegen) er niet bij krijgen. Daarom gebruikten Co en Evelien hun stem om in te spreken bij de raadscommissie Onderwijs, Zorg en Armoedebestrijding. Tineke en Lenie waren mee in spirit, door middel van een bordje met hun foto's. Zij hadden eigenlijk dit verhaal moeten doen. Lees de hele inspreektekst hieronder.

Inspreekactie werkgroep mobiliteit website
.docx
Download DOCX • 67KB


Onze eis: wij willen dat er een nieuwe brief komt naar alle klanten van RMC waarin duidelijk staat dat je sowieso naar het ziekenhuis gebracht kan worden, óók als je niet in de categorieën van het zitten ziekenvervoer valt.


Goed nieuws: we kregen raadsvragen en er werd nog uitgebreid op het onderwerp ingegaan tijdens de rondvraag. Uiteindelijk hebben we een toezegging gekregen van wethouder Shula Rijxman dat ze een brief naar RMC gaat sturen om duidelijkheid te scheppen. We houden contact met raadsleden om deze toezegging in de gaten te houden!Bekijk het hele fragment op de website van de gemeente vanaf minuut 11.


14 weergaven

Comments


bottom of page