top of page
Zoeken
  • Evelien

Onderzoek 'Verhalen voor verandering'

In 2022 heeft Sociologie masterstudent Evelien van Noort onderzoek gedaan naar hoe de verhalen van de NoordAs het meest invloed uit kunnen oefenen op lokaal beleid.

De stem van burgers in armoede wordt te weinig gehoord in het creëren van beleid dat hen moet helpen. Persoonlijke verhalen van burgers die worstelen met de complexe problematiek die komt kijken in het sociale domein, zijn daarom van enorm belang voor overheden én alle andere burgers die te maken krijgen met dit beleid. De NoordAs is een organisatie die helpt met de politisering van deze verhalen. Er worden hierin al successen geboekt, maar niet op basis van een vastgelegde werkwijze. Dit doet de vraag rijzen: waar ligt het aan dat sommige verhalen wel leiden tot verandering, en anderen niet? Oftewel: hoe kunnen verhalen van de NoordAs effectief worden gepolitiseerd in de Gemeente Amsterdam?

Uit observaties bij bijeenkomsten van de NoordAs en interviews met mensen in verschillende functies binnen en rondom de Gemeente Amsterdam bleken al veel overeenkomsten. Zo heeft de gemeente veel behoefte aan verhalen uit het sociale domein, en vragen ze een constructieve houding van burgers. De NoordAs komt hier al grotendeels aan tegemoet door deze verhalen te verzamelen en te verspreiden, en door in gesprek te gaan met beleidsmakers en bestuurders.


Op 31 oktober vindt de presentatie van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen plaats, waarna we graag in gesprek gaan met professionals, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerden uit het veld.


Het hele onderzoek lees je hier:Masterthesis Evelien van Noort - Verhalen voor Verandering - definitief-1-60
.pdf
Download PDF • 1.39MB

35 weergaven

コメント


bottom of page