top of page
Zoeken
  • evelien27

Presentatie | Verhalen voor Verandering


Hoe kan de stem van burgers meer gehoord worden in het creëren van beleid dat hen moet helpen? Persoonlijke verhalen van burgers die worstelen met deze complexe problematiek zijn van enorm belang voor overheden én alle andere burgers die te maken krijgen met dit beleid. De NoordAs helpt hierbij. Hier worden verhalen opgehaald, gedeeld, geanalyseerd en aangereikt aan de mensen die verandering op gang kunnen brengen. Maar het ene verhaal is het andere niet. Wat maakt dat sommige verhalen wel leiden tot verandering, en anderen minder? Oftewel: hoe kunnen verhalen van de NoordAs effectief worden gepolitiseerd in de gemeente Amsterdam?

Naar dit vraagstuk is onderzoek gedaan door Sociologie-masterstudent Evelien van Noort. Hierbij zijn de behoeften en drempels vanuit de Gemeente Amsterdam in kaart gebracht, evenals de werkwijze van de NoordAs om verhalen naar de politiek toe te brengen. De bevindingen van dit onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen voor de NoordAs zal zij presenteren op 31 oktober vanaf 12.30 uur.


Meer info of aanmelden? Stuur een mailtje naar evelien@diaconienoord.org


Hopelijk tot dan!


35 weergaven

Comments


bottom of page