top of page
Zoeken
 • Evelien

Beleidsgesprek met de buurtteams: maatwerk bij de toegang

Op maandag 19 juni stroomde de Ark vol met buurtteammedewerkers, beleidsambtenaren en buurtbewoners. We kwamen bijeen voor het nieuwe beleidsgesprek. Het was een vervolg op het gesprek in april over maatwerk, waar we het doorbraakteam voor hadden uitgenodigd. Wat toen duidelijk werd: de toegang tot de juiste hulpverlening ligt eigenlijk bij de buurtteams. Dáár moeten al de mogelijkheden liggen voor het leveren van maatwerk als dat nodig is, in plaats van alleen bij het doorbraakteam. Over dat onderwerp praatten we maandag samen verder: buurtbewoners met ervaringskennis, beleidsambtenaren met beleidskennis en buurtteammedewerkers met uitvoerende kennis.


Veranderstatements

De opzet van het gesprek was simpel. Iedereen brengt zelf iets in over wat ze zouden willen veranderen aan de buurtteams, wat maatwerk ten goede komt. Als je iets zelf hebt meegemaakt, weet je immers het beste wat er anders moet. Deze 'veranderstatements' zagen er zo uit:


In kleine groepjes gingen we vervolgens het gesprek aan. Uit het vorige gesprek bleek dat er 3 onderwerpen zijn waarbij maatwerk verbeterd kan worden:

 • De bereikbaarheid van de buurtteams Hoe komen mensen (niet) bij het buurtteam terecht? Is het maken van een afspraak een grote drempel, vertrouwen mensen de buurtteams wel, weten mensen wel dat ze bestaan?

 • Maatwerk bij de intake van een hulpverleningstraject Wat gebeurt er als iemand binnenkomt die niet direct binnen de huidige regelingen valt, maar wél hulp nodig heeft? Hoe grondig wordt het vooronderzoek gedaan voordat mensen worden doorverwezen naar andere organisaties?

 • Politiserend werken binnen buurtteams Welke mogelijkheden hebben buurtteammedewerkers om signalen over eigen frustrerend beleid omhoog te brengen?


Elk veranderstatement ging over één van deze onderwerpen. De groepjes bestonden uit mensen met hetzelfde onderwerp. In elk groepje zat ten minste één NoordAs-deelnemer, een buurtteammedewerker en een beleidsambtenaar, om kennis te delen en gezamenlijk tot ideeën te komen. Samen bespreken ze elkaars statements. Welke ideeën leven het meest? Welke ervaringen herkennen anderen ook? En: welke 'oplossingen' zijn het haalbaarst? Die werden vervolgens gepresenteerd aan de rest van de groep.Korte termijn- en lange termijndoelen

En wat een goede ideeën kwamen er uit de groepjes voort! Toen de ideeën werden gepresenteerd in de hele kring, werden ze vaak benadrukt door anderen, of gefinetuned met de kennis van mensen uit andere groepjes. Zo kwamen we op een lijst concrete punten om maatwerk bij de buurtteams te verbeteren. Sommige dingen bleken al een tijd aan de gang te zijn en alleen extra aandacht nodig te hebben, andere waren nieuwe ideeën die verder onderzocht moeten worden.
Hoe nu verder?

Gelukkig was iedereen die aanwezig was gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan. Het gevoel van urgentie was duidelijk: we kunnen wel eeuwig blijven praten, maar er moet ook echt iets veranderen. Tegelijkertijd kan het roer niet zomaar worden omgegooid na één gesprek. Daarom hebben we een lijst met korte- en lange termijn doelen opgesteld.


Korte termijn

 • Er wordt een overzicht gemaakt van inloopspreekuren en wegwijssalons in Noord

 • Inloopspreekuren in de Banne worden geherintroduceerd en gemonitord

 • Informele zorginitiatieven worden gekoppeld aan buurtteammedewerkers

 • Er wordt geïnventariseerd hoe privéschulden kunnen/moeten worden meegenomen in de intake

 • De (bestaande) route voor het politiserend werken binnen buurtteams wordt uitgezocht

Lange termijn

 • De Amsterdamse Buurtteamacademie wordt verder uitgebreid om de expertise van buurtteammedewerkers te verbeteren

 • Er wordt onderzocht wat er wanneer nodig is om een buurtteammedewerker regiehouder te laten zijn, zodat mensen niet blijven worstelen met een web aan organisaties

 • Een klein groepje mensen gaat zich bezighouden met het collectiveren van verhalen over structurele problemen die bekend zijn bij de buurtteams


Rome is niet in één dag gebouwd, en verandering in een grote organisatie en stad zoals de Gemeente Amsterdam vindt ook niet plaats in één gesprek met de NoordAs. Maar iedereen benadrukt: zonder dit soort gesprekken gebeurt het nóóit, en nu komen we wel weer een stapje verder. Na de zomer gaan we nog een keer met elkaar in gesprek, ook om te kijken wat er inmiddels is gedaan met de punten die we samen hebben opgeschreven.


Wat fijn dat iedereen zich zo heeft ingezet om mee te denken. We hebben iedereen nodig in de weg naar verandering, dus aan alle aanwezigen: bedankt!


30 weergaven

Kommentare


bottom of page