Actie

 

We zetten onze verhalen en ervaringen in voor oplossingen en veranderingen. We verdiepen ons in hoe de politiek werkt en hoe we met onze verhalen verschil kunnen maken. Daarom gaan we graag in gesprek met lobbyisten, beleidsmakers, politici of andere partijen. Val jij hieronder? Schroom niet om contact op te nemen. En het blijft niet bij praten en verdiepen: we willen ook de boer op en actie voeren.

Thema: wonen

 

We richten ons nu op het thema Wonen en huisvesting. We volgen de discussie rondom de bevriezing van de huurprijzen per 1 juli op de voet. Hieronder lees je hoe we dat doen, bijvoorbeeld ons raadsadres aan de gemeenteraad over dat onderwerp. 

Timeline

2 juli

De NoordAs biedt gemeenteraad petitie aan tegen huurverhoging.

24 juni

Inspraakactie bij commissie Bouwen & Wonen. We willen dat de huur wordt bevroren. De jaarlijkse huurverhoging is voor velen van ons niet op te brengen. Ons verzoek:Wij zien dat de aangezegde huurverhogingen veel bewoners nog verder in problemen gaan brengen. Wij doen bij deze een dringend verzoek op het gemeentebestuur om met de corporaties in overleg te gaan om de huurverhogingen als nog ongedaan te maken. En volgend jaar, als duidelijker is hoe de crisis zich verder ontwikkelt, opnieuw te bespreken wat dan redelijk is. Lees hier onze volledige inspraakreactie. 

 

22 juni

Vandaag hebben we in groepen nagedacht over onze kernboodschap. Dat was onze eerste sessie van onze training bij Lobby Lokaal. En dat is geworden: we zijn een actiegroep van en voor mensen die kopzorgen hebben door geldzorgen. En: we hebben ons raadsadres over de huurverhoging per 1 juli in elkaar gezet. 

 

15 juni

We zijn weer begonnen! Na een tijdje uit de lucht te zijn geweest door Corona zijn we weer vol energie en goede moed begonnen met de NoordAs! In een nieuw jasje: we komen nu wekelijks bij elkaar voor trainingen en acties! Onze focus is: betaalbare woningen voor iedereen in Amsterdam Noord! 

De Noordas
Amsterdam Noord
W denoordas.nl
T 06 10 98 85 50
M info@denoordas.nl
Menu
Volg ons
Facebook

© 2020 // Kim Hemmes