top of page
Zoeken
  • Evelien

Mobiliseren rondom armoede in Amsterdam-Noord

Jeroen Gradener, Samira Shadid en Saskia Welschen, onderzoekers verbonden aan de HvA, publiceerden een artikel met de NoordAs als case study. Hoe kun een gemeenschap organiseren rondom de structurele oorzaken van armoede?


'In 2018 namen twee diaconale opbouwwerkers het initiatief tot de NoordAs in het Amsterdamse stadsdeel Noord – een stadsdeel dat zich kenmerkt door een combinatie van snelle gentrificatie en hardnekkige armoede. Dit luidde een nieuwe fase in voor de opbouwwerkers, die zich tot dusver rondom het thema armoede vooral bezighielden met het verlichten van directe noden en het ‘doen wat nodig is’: de organisatie van buurtmaaltijden, luistergroepen, spreekuren en budgetcursussen. Met het oprichten van de NoordAs verlegden zij hun focus naar een meer politiserende rol. Ze gingen zich richten op het agenderen van armoede als een collectief, maatschappelijk vraagstuk, als een voorbeeld van sociale onrechtvaardigheid dat ons allemaal raakt, en dat beïnvloed wordt door politieke besluitvorming. Ze begaven zich daarmee voor het eerst op het terrein van community organising – kort gezegd: het mobiliseren van mensen rondom gedeelde belangen, om politieke verantwoordelijken aan te spreken en structurele maatschappelijke misstanden op te lossen (Staples & Gradener, 2012, p. 144). Concreet in dit voorbeeld: het mobiliseren van een community van bewoners in armoede rondom de structurele vraagstukken die aan hun armoede ten grondslag liggen.'

Lees het hele artikel hier:

gradener-welschen-2021---de-noordas-sociaal-weerwerk
.pdf
Download PDF • 214KB

20 weergaven

Opmerkingen

Opmerkingen zijn niet geladen
Het lijkt erop dat er een technisch probleem is opgetreden. Probeer nogmaals verbinding te maken of de pagina te vernieuwen.
bottom of page